from Indifferent Fauna

En liten ödla springer
och sprängs,

Vems vibbar
började
vibba


A tiny lizard runs
and explodes,

Whose vibes
began
to vibe


*

Katta fågelryckning
mellan ögonblickens
fågelöga,
fågelsmak


Cat a bird-twitch
between the eye-moment’s
bird-eye,
bird taste


*
Arg dammtuss
ser rött
Nu jävlar


Angry dust bunny
sees red
Here we fucking go


*

Rörelsen rasslar
på spattande ben
mot eyevallarens
stötande blicktryckThe movement rustles
on spattering legs
against the header’s 
odious pressure-gaze


*
En kvällsalbino
genomlyst av strupljus
I skymret alla svalor
vitaAn evening albino
illuminated by throat-light
In twilight all swallows
are white

*
Krävande skator
Gråskalor
När ljus böjs blankt
av ströregn


Demanding magpies
Grayscales
When light’s bent blank
from scatter rain