Regarding the Spiritual and Social Situation of Vietnam Today
(Observations that are current but abstract and highly general, typical of the deep, sensitive, and brave soul of poets)

Having lost our senses, 
we carry on the struggle of cooking maggot corpses
from a busted refrigerator.

Mud dwellers, our goal in life 
is to compete for the title 
of The Filthiest.

Camped out in the Gentleman’s Club chewing dog meat, 
the worldly smart asses talk big
then stumble home
to hang themselves upside down
in the style of bats.

Those shady dealmakers,
cunning malignant 
clowns (who are rightly 
scorned), travel in packs through the slums
plotting land grabs.

Hope is a gas station—
SOLD OUT.
Look at these few sorry daydreamers 
pushing their scooters around,
so tiresomely.

04.2012

          

Cảm nhận về tình trạng tinh thần, xã hội Việt Nam hiện nay
(những quan sát thời sự nhưng có tính trừu tượng, mang tính khái quát cao, tiêu biểu cho tâm hồn sâu sắc, tinh tế, và can đảm của các nhà thơ)

Không còn khứu giác,

người ta loay hoay chế biến cái xác giòi

trong tủ lạnh hỏng.

Sống trong vũng lầy,
mục đích cuộc đời là so đọ
đẳng cấp bầy hầy.


Ngồi lê trong quán nhậu thịt cầy,
thiên tài đôi mách chuyện thế giới,
rồi đi xiêu vẹo về,
treo chân lên trần nhà ngủ ngược
kiểu dơi.

Những kẻ kiếm ăn đêm
tinh ranh, hung bạo,
nguy hiểm vì biết rõ bị khinh,
đi thành từng nhóm xuyên qua khu ổ chuột,
âm mưu chuyện cướp đất.

Hy vọng như cây xăng
bán hết.
Vài kẻ mơ mộng mèn
lếch thếch
dắt xe.

04.2012