Stars

There is a notepad near the book,
A glass near the notepad,
A child near the glass,
A cat near the child,
And a white carnation.
Why aren’t my tie, my books,
And that small ashtray
Near the stars?

          

Yıldızlar

Kitabın yanında defter vardır,
Defterin yanında bardak.
Çocuk bardağın yanında,
Çocuğun yanında kedi –
Ve bir beyaz karanfil..
Fakat neden kıravatım, kitaplarım
Ve şu küçük cigara tablası
Yıldızların yanında değil?