Like Our Hands

Since animals don’t speak,
Who knows what fine philosophers
They might be, just like our hands!
Ah, but before we begin to read,
We must water the flowers.

          

Ellerimiz Gibi

Hayvanlar konuşmadıkları için
Kim bilir ne güzel düşünürler,
Tıpkı ellerimiz gibi!
Ah, okumaya başlamadan önce
Çiçeklere su vermek lâzımdır.