Sparrow

My little sparrow,
Sitting on a clothesline hung with laundry!
Are you looking at me with pity?
In any case, I’m keeping my eye on you
As you fly under the sun
And the first white leaves.

          

Serçe

Çamaşır asılı ipte
Duran küçük serçem!
Bana acıyarak mı bakıyorsun?
Halbuki ben güneşin
Ve ilk beyaz yaprakların altında
Senin uçuşunu seyredeceğim.