from Words and Colors

It began with snow
There was snow
I was not snow
I was in the snow

The snow was white
Cold
And wet
The snow was silent

The snow was white
Cold
And wet
The snow was silent

It was I
And it was the snow
I was not white
I was not cold
I was not wet

It was I
And it was the snow
The snow was silent
And I was silent

I turned around
There was snow
The snow was white
The snow was immense

I looked up
It was the sky
The sky was blue
The sky was immense

It was I
And I stood in the snow
The snow was white
Cold
And wet

It was I
And I was the snow
I was not white
I was not cold
I was not wet

It was I
And I was the snow
The snow was silent
And I was silent
The snow was light
The sky was bright
And the light was immense
And I was not afraid

The snow was white
Cold
And wet
The snow was white
I was not white
I was pink

It was silent
The silence was not white
The silence was not cold
The silence was not wet
The silence was silence
The silence was absolute silence
The snow was silent
The snow was completely silent
I was silent
I was absolutely silent

It was I
And I was the snow
The snow was white
Cold
And wet
I was not snow
My hands were not snow
They were not white
They were not cold
They were not wet

I was silent
I had the word
I opened my mouth
I said the word
Snow
That was the word I said
Snow
That was the word I said
And that was the word
I said the word
I was not silent
I said the word
Snow
It did not snow
It was already snow
It was the word snow
And I believed in it

I said the word
Snow
I said the word
I had a voice
It was not silent
It was not white
It was not cold
It was not wet
The voice was a voice
I was not the voice
I had the voice
And I believed in it

The snow was still silent
I was not silent
I said the word
It was the opposite of silence
It was the sound
The sound was a sound
And the light was still bright

I wanted words
I opened my mouth
I said words
I was not silent
I said words
There were words
There was no snow
There was no sky
There were words

The snow was still white
The snow was not words
The snow was snow
The snow was white
Cold
And wet
The snow was silent
I was not silent
The words were not silent
The words were the opposite of silence
The words became sound
The sound became sound
And the snow was still silent
And the light was still bright

I turned around
It looked the same as before
There was snow
It was immense snow
The snow was white
Cold
And wet
I stood in the snow
I was not silent
The snow was still silent
The snow was absolutely silent
The snow was white
The snow was light
But the light was no longer as bright
The light was dull
I did not know if there was light
I did not know
I did not even think I knew
I knew that the snow was white
I knew that the snow was cold
I knew that the snow was wet
That it was light
But it was a different light
The light was dull
Maybe it was darkness
I did not want the darkness
I wanted light
I turned around
It looked the same as before
There was snow
There was immense snow
The snow was white
Cold
And wet
The snow was light
But it was a different light
The light was dull
I stood in the snow
I was not cold
I was not dull
I no longer knew if there was light
I said snow
I meant to say snow
There was snow
The snow was still white
But it was a dull white
I turned around
It looked the same as before
But it was a dull white
It looked the same as before
But it was a dull white
I turned around
It was a dull white
But I was not dull
I turned around
I was not dull
I turned around
It looked the same as before
I turned around
It probably looked the same as before
I turned around
I think it was dull white
I turned around
I was not dull
I turned around
I stood in the snow
I did not turn around
I stood in the snow
I did not turn
I was not dull
I was not white
I was not cold
I stood in the snow

The light was no longer as bright
The light was dull
The snow was still silent
But it was not the same silence
The snow was still white
But it was not the same white
The snow was still white
But it was not the same white
The snow was still light
But it was not the same light
And I was a little wet
The light was no longer as bright
The light was dull
The light was no longer as bright
The light was dull
The light was no longer as bright
The light became darkness
I saw that the light was darkness
I could still see my hands
I could still see my hands were pink
I could still see the snow
I could still see that the snow was white
I could still see that the snow was snow
I saw that I could still see
I saw that I was not snow
I was not white
I was pink
I was not cold
I was hot
Hot and a little wet
I was not snow
I was not the word snow
But I could say snow
I could open my mouth
I could say snow
And that was the word snow
And I believed in it
The light was no longer as bright
The light became darkness
I saw that the light was no longer bright
The light became darkness
The snow was no longer white
The snow was no longer light
The snow was darkness
The light was no longer bright
The light was darkness
And darkness was darkness
The darkness was so dark that it became black
I could no longer see if the snow was white
I could no longer see if the snow was snow
I could no longer see if my hands were hands
I could no longer see if my hands were pink
I turned around
There was no longer light
It was black
I stood in the snow
Rather, I stood in the darkness


          

from Ordet och fägerna

Det började med snö
Det var snö
Jag var inte snö
Jag var i snö

Snön var vit
Kall
Och fuktig
Snön var tyst

Snön var vit
Kall
Och fuktig
Snön var tyst

Det var jag
Och det var snön
Jag var inte vit
Jag var inte kall
Jag var inte fuktig

Det var jag
Och det var snön
Snön var tyst
Och jag var tyst

Jag vände mig om
Det var snö
Snön var vit
Snön var utsträckt

Jag tittade upp
Det var himmel
Himlen var blå
Himlen var utsträckt

Det var jag
Och jag stod i snön
Snön var vit
Kall
Och fuktig

Det var jag
Och jag var snön
Jag var inte vit
Jag var inte kall
Jag var inte fuktig

Det var jag
Och det var snön
Snön var tyst
Och jag var tyst
Snön var ljus
Himlen var ljus
Och ljuset var utsträckt
Och jag var inte rädd

Snön var vit
Kall
Och fuktig
Snön var vit
Jag var inte vit
Jag var skär

Det var tyst
Tystnaden var inte vit
Tystnaden var inte kall
Tystnaden var inte fuktig
Tystnaden var tyst
Tystnaden var alldeles tyst
Snön var tyst
Snön var alldeles tyst
Jag var tyst
Jag var alldeles tyst

Det var jag
Och det var snön
Snön var vit
Kall 
Och fuktig
Jag var inte snö
Mina händer var inte snö
De var inte vita
De var inte kalla
De var inte fuktiga

Jag var tyst
Jag hade ordet
Jag öppnade munnen
Jag sa ordet
Jag var inte tyst
Jag sa ordet
Snö
Det var ordet jag sa
Snö
Det var ordet jag sa
Och det blev ordet
Jag sa ordet
Jag var inte tyst
Jag sa ordet
Snö
Det blev inte snö
Det var redan snö
Det blev ordet snö
Och jag trodde på det

Jag sa ordet
Snö
Jag sa ordet
Jag hade rösten
Den var inte tyst
Den var inte vit
Den var inte kall
Den var inte fuktig
Rösten var röst
Jag blev inte rösten
Jag hade rösten
Och jag trodde på det

Snön var fortfarande tyst
Jag var inte tyst
Jag sa ordet
Det blev motsatsen till tyst
Det blev ljud
Ljudet blev ljud
Och ljuset var fortfarande ljust

Jag ville ord
Jag öppnade munnen
Jag sa ord
Jag var inte tyst
Jag sa ord
Det blev ord
Det blev inte snö
Det blev inte himmel
Det blev ord

Snön var fortfarande vit
Snön var inte ord
Snön var snö
Snön var vit
Kall
Och fuktig
Snön var tyst
Jag var inte tyst
Orden var inte tysta
Orden blev motsatsen till tyst
Orden blev ljud
Ljuden blev ljud
Och snön var fortfarande tyst
Och ljuset var fortfarande ljust

Jag vände mig om
Det såg likadant ut som tidigare
Det var snö
Det var utsträckt snö
Snön var vit
Kall
Och fuktig
Jag stod i snö
Jag var inte tyst
Snön var fortfarande tyst
Snön var alldeles tyst
Snön var vit
Snön var ljus
Men ljuset var inte längre lika ljust
Ljuset var matt
Jag visste inte om det var ljius
Jag visste inte
Jag trodde inte ens att jag visste
Jag visste att snön var vit
Jag visste att snön var kall
Jag visste att snön var fuktig
Det var ljus
Men det var ett annat ljus
Ljuset var matt
Kanske var det mörker
Jag ville inte mörker
Jag ville ljus
Jag vände mig om
Det såg likadant ut som tidigare
Det var snö
Det var utsträckt snö
Snön var vit
Kall
Och fuktig
Snön var ljus
Men det var ett annat ljus
Ljuiset var matt
Jag stod i snö
Jag var inte kall
Jag var inte matt
Jag visste inte längre om det var ljus
Jag sa snö
Jag menade snö
Det var snö
Snön var fortfarande vit
Men det vita var matt
Jag vände mig om
Det såg likadant ut som tidigare
Men det vita var matt
Det såg likadant ut som tidigare
Men det vita var matt
Jag vände mig om
Det vita var matt
Men jag var inte matt
Jag vände mig om
Jag var inte matt
Jag vände mig om
Det såg likadant ut som tidigare
Jag vände mig om
Det såg antagligen likadant ut som tidigare
Jag vände mig om
Jag tror att det vita var matt
Jag vände mig om
Jag var inte matt
Jag vände mig om
Jag stod i snö
Jag vände mig inte om
Jag stod i snö
Jag vände mig inte om
Jag var inte matt
Jag var inte vit
Jag var inte kall
Jag stod i snö

Ljuset var inte längre lika ljust
Ljjuset var matt
Snön var fortfarande tyst
Men det var inte samma tystnad
Snön var fortfarande vit
Men det var inte samma vita
Snön var fortfarande vit
Men det var inte samma vita
Snön var fortfarande ljus
Men det var inte samma ljus
Och jag var lite fuktig
Ljuset var inte längre lika ljust
Ljuset var matt
Ljuset var inte längre lika ljust
Ljuset var matt
Ljuset var inte längre lika ljust
Ljuset blev mörker
Jag såg att ljuset blev mörker
Jag kunde fortfarande se mina händer
Jag kunde fortfarande se att mina händer var skära
Jag kunde fortfarande se snön
Jag kunde fortfarande se att snön var vit
Jag kunde fortfarande se att snön var snö
Jag såg för att jag fortfarande kunde se
Jag såg att jag inte var snö
Jag var inte vit
Jag var skär
Jag var inte kall
Jag var het
Het och lite fuktig
Jag var inte snö
Jag var inte ordet snö
Men jag kunde säga snö
Jag kunde öppna munnen
Jag kunde säga snö
Och det blev ordet snö
Och jag trodde på det
Ljuset var inte längre lika ljust
Ljuset blev mörker
Jag såg att ljuset inte längre var ljus
Ljuset blev mörker
Snön var inte längre vit
Snön var inte längre ljus
Snön blev mörker
Ljuset var inte längre ljus
Ljuset blev mörker
Och mörkret blev mörkt
Och mörkret blev så mörkt att det blev svart
Jag kunde inte längre se om snön var vit
Jag kunde inte längre se om snön var snö
Jag kunde inte längre se om mina händer var händer
Jag kunde inte längre se om mina händer var skära
Jag vände mig om
Det var inte längre ljus
Det var svart
Stod jag i snö
Eller stod jag i svärta